Warszawska Izba Przedsiębiorców WIP

Warszawska Izba Przedsiębiorców

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8  Oxford Tower pok. 22.52

www.wipwarszawa.org, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 456 19 94

Zagłosuj na najlepszy produkt AsówKarta wielowalutowa – jedna karta - wiele walut. Oferta skierowana do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy często podróżują za granicę. Karta umożliwia łatwy i szybki dostęp do pieniędzy firmowych będących na 5 rachunkach, w 5 różnych walutach /PLN, UER USD, CHF i GBP/, Karta umożliwia automatyczne rozliczanie transakcji walutowej w odpowiedniego rachunku walutowego firmy. Firma nie ponosi kosztów przewalutowania transakcji kartowej, w przypadku posiadania środków w walucie płatności na jednym z rachunków. Brak opłat za kartę w przypadku aktywnego korzystania z niej.

Trzy najważniejsze walory wyróżniające innowacyjny produkt/usługę:

 1. Jedna karta do 5 rachunków – nowy unikalny produkt na rynku europejskim, umożliwiający dostęp do 5 rachunków w różnych walutach.
 2. System automatycznie rozpoznaje walutę i obciąża odpowiedni rachunek, co powoduje brak konieczności „przepinania” karty pomiędzy rachunkami.
 3. Brak kosztów przewalutowania w przypadku posiadania środków na rachunku w walucie transakcji dokonanej kartą.

Firmowa karta kredytowa ze zwrotem 0,3% , maksymalnie 50 złotych wydanej kwoty za dowolne transakcje na stacjach paliw wszystkich sieci dostępnych w Polsce. Karta pozwala na nowoczesne i elastyczne realizowanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi ora wypłatę gotówki do wysokości przyznanego limitu /maksymalnie do 25 tys. złotych/. Umożliwia spłatę zadłużenia w odroczonym terminie. Klient korzystać może z nieoprocentowanego kredytu nawet do 47 dni. Karta wyposażona jest w mikroprocesor /3-D Secure/ oraz umożliwia płatności zbliżeniowe.

Trzy najważniejsze walory wyróżniające innowacyjny produkt /usługę:

 1. Zwrot 0,3% , maksymalnie 50 złotych wydanej kwoty za dowolne transakcje na stacjach paliw wszystkich sieci dostępnych w Polsce.
 2. Nieoprocentowany kredyt nawet do 47 dni, na dogodnych warunkach spłaty.
 3. Atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy typu Assistance.

Kredyt obrotowy, ratalny - na dowolny cel związany z bieżącą działalnością firmy. Klient sam dokonuje wyboru i może bez żadnych konsekwencji odstąpić od umowy kredytowej nawet 3 miesiące po jej zawarciu. Przez 3 miesiące Klient może liczyć na 0 /zerowe/ oprocentowanie, później zaledwie 4,04% , brak prowizji za wcześniejszą spłatę. Wysokość kredytu od min. 5 tys. złotych do max. 50 tys. złotych. Maksymalny okres kredytowania – 10 lat. Produkt dla młodych firm od pierwszego dnia działalności /start-upy/, bez konieczności zabezpieczeń.

Najważniejsze trzy walory wyróżniające innowacyjny produkt/usługę:

 1. Możliwość odstąpienia od umowy bez konsekwencji w ciągu pierwszych 3 miesięcy.
 2. Darmowy kredyt przez pierwsze 3 miesiące.
 3. Produkt dla start – upów.

Aplikacja mobilna – rachunek dla przedsiębiorców o rocznych przychodach za sprzedaży do 1,5 mln złotych, którzy preferują obsługę rachunku przez internet i aplikacje mobilne, a także cenią sobie oszczędności i wygodę, ponieważ wypłat gotówkowe mogą być dokonywane bezpłatnie ze wszystkich bankomatów na świecie.
Dziesięć darmowych przelewów internetowych do banków krajowych, bezpłatne przelewy do ZUS, US oraz rachunki prowadzone w tym samym banku.

Trzy najważniejsze walory wyróżniające innowacyjny produkt/usługę:

 1. Brak prowizji za wypłaty gotówkowe ze wszystkich bankomatów na całym świecie.
 2. Bezpłatna, w pełni transakcyjna aplikacja bankowości mobilnej.
 3. Możliwość przyjmowania płatności telefonem, korzystając z PeoPay mPOS.

Faktoring – dla mikro, małych i średnich firm. Przedsiębiorca nie musi czekać na płatność od kontrahenta, sprzedaje wierzytelność do banku i otrzymuje 80 % kwoty na poczet zapłaty za nie. Gdy kontrahent spłaci swoje zobowiązanie, bank wypłaca mu pozostałą część.

Trzy najważniejsze walory wyróżniające innowacyjny produkt/ usługę:

 1. Proste zasady przyznawania limitu faktoringowego,
 2. Niskie opłaty – tylko 2,99% od kwoty brutto faktury,
 3. Minimalna kwota faktury 300 złotych.

Kredyt obrotowy z poręczeniem EFI dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą, które wystawiły co najmniej 1 fakturę / rachunek zapłacony przez kontrahenta /odbiorcę/ i które działają przez okres nie dłuższy nią 2 lata. Kredyt przeznaczony na zakup majątku obrotowego /zapasów, środków do produkcji, itp./ uruchamiany po przedstawieniu faktury.

Trzy najważniejsze walory wyróżniające innowacyjny produkt/usługę:

 1. Dostęp do kredytu od momentu uruchomienia działalności – kredyt dla start-upów,
 2. Bezpłatne udzielenie poręczenia, do 10 tys. zł jedyne zabezpieczenie,
 3. Prosta procedura i brak zabezpieczeń rzeczowych.

Konto branżowe z 10% zwrotem za zakupy kartą firmową. O zakupach z danej branży /gastronomia, paliwo, odzież, transport, itp./  decyduje Klient.

Otwarcie i prowadzenie rachunku bez opłat, przy wykonanych i rozliczonych miesięcznych transakcjach  bezgotówkowych , kartą wydaną do rachunku na kwotę  min. 400 złotych. Od kwoty dokonanych transakcji liczony jest zwrot środków na zakupy.

Trzy najważniejsze walory wyróżniające innowacyjny produkt/usługę

 1. Oszczędność kosztów prowadzonej działalności,
 2. Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
 3. Pierwsze przelewy bezpłatne

Leasing samochodowy dla młodych firm, od pierwszego dnia prowadzonej działalności. Wartość leasingu od 15.000 złotych netto, nieograniczona kwota maksymalna. Okres finansowania do 84 miesięcy. Uproszczona procedura – wystarczy wniosek leasingowy i dokumenty rejestrowe firmy.
W procedurze błyskawicznej - decyzja w ciągu 1 godziny. Oprocentowanie WIBOR 3M+marża, prowizja ustalana indywidualnie.

Trzy najważniejsze walory:

 1. Leasing bez zbędnych formalności, bez zaświadczeń z ZUS i US,
 2. Leasing przyznawany firmom niezależnie od formy organizacyjno – prawnej,
 3. Leasing już od pierwszego dnia prowadzonej działalności.

Pożyczka dla przedsiębiorców, prowadzących uproszczoną księgowość, obrót roczny nie przekracza 1,5 mln złotych,którzy potrzebują dostępu do gotówki, bez zabezpieczeń rzeczowych, na dowolny cel związany z prowadzona działalnością, np. zakup wyposażenia sklepu, samochodu, towaru, itp., bez konieczności przedstawiania faktur zakupu, spłatado 60 miesięcy.

Trzy najważniejsze walory:

 1. Środki mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością,
 2. Wypłata środków bez biznes planu, faktur, i innych dokumentów potwierdzających wydatkowanie pożyczki,
 3. Ograniczona liczba dokumentów do udzielenia pożyczki oraz brak zabezpieczeń rzeczowych

 

Ubezpieczenie pracowników – dla mikro, małych i średnich firm. Produkt został stworzony z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą ubezpieczyć swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, płacąc przy tym atrakcyjną składkę.
Zakres ubezpieczenia możemy dostosować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy i jego pracowników, tak aby:

 1. obejmował następstwa wszystkich nieszczęśliwych wypadków,
 2. ograniczał się tylko do wypadków przy pracy lub tylko do wypadków komunikacyjnych,
 3. rozszerzony był o wyczynowe uprawianie sportów lub o uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia NNW, które wydarzyły się na terenie Polski:

 • koszty konsultacji lekarzy specjalistów,
 • koszty badań laboratoryjnych i diagnostycznych, takich jak np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny,
 • koszty świadczeń assistance medycznego np. opieki pielęgniarskiej, transportu medycznego,
 • koszty wizyt domowych,
 • koszty rehabilitacji ambulatoryjnej,
 • koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, a także wypłacamy świadczenia z tytułu operacji i pobytu w szpitalu.

Trzy najważniejsze walory wyróżniające innowacyjny produkt / usługę:

 1. Kompleksowa pomoc informacyjna i medyczna w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku (sprawna organizacja wizyt, bezgotówkowy dostęp do lekarzy specjalistów) za bardzo atrakcyjną składkę – już od 27,30 zł / osobę za 12-miesięczny okres ubezpieczenia!
 2. Wysokie sumy ubezpieczenia – możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia i sum ubezpieczenia do potrzeb przedsiębiorcy i jego pracowników.
 3. Wysoka górna granica wieku osób przystępujących do ubezpieczenia –70 lat.

Dzięki ubezpieczeniu przedsiębiorca zapewnia sobie i swym pracownikom:

 • możliwość skutecznego leczenia w razie utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • korzystanie z prywatnej opieki medycznej - bez uruchamiania własnych środków finansowych,
 • większą wydajność i komfort pracy,
 • wizerunek nowoczesnej firmy, która dba o swoich pracowników.

 

Ubezpieczenie majątku – oferty dedykowane dla określonych profili mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględniające:

 1. ubezpieczenia poszczególnych elementów majątku (w tym budynków, maszyn i urządzeń, środków obrotowych, wartości pieniężnych, mienia pracowniczego i przedmiotów klientów przyjętych do wykonania usługi),
 2. ubezpieczenia odpowiedzialności w stosunku do kontrahentów,
 3. inne elementy ryzyka dopasowane do wymagań poszczególnych branż, m.in.:
 • sklepów,
 • aptek,
 • warsztatów samochodowych,
 • salonów kosmetycznych i fryzjerskich,
 • punktów gastronomicznych i restauracji,
 • firm prowadzących działalność biurową,
 • punktów usług: informatycznych, naprawy urządzeń, obuwia, pralniczych,
 • firm budowlanych i produkcyjnych.

Trzy najważniejsze walory wyróżniające innowacyjny produkt / usługę:

 1. PROporcji brak – wszystkie składniki majątku ubezpieczamy na zasadzie pierwszego ryzyka, co oznacza brak proporcjonalnego pomniejszania odszkodowania w przypadku ewentualnego niedoubezpieczenia. Wypłacimy całe należne odszkodowanie bez względu na to, czy ustalona suma ubezpieczenia odpowiada dokładnie całkowitej wartości posiadanego mienia.
 2. PROfilowane oferty – proponujemy gotowe pakiety ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb poszczególnych branż, a nasze rozwiązania technologiczne zapewniają sprawny i szybki proces zakupu polisy, co szczególnie istotne dla zapracowanych właścicieli mikro, małych i średnich firm.
 3. PROgram wieloletnich polis – w myśl zasady „czas to pieniądz” stwarzamy możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na okres nawet 3 lat ze zniżką składki aż do 15%, a polisę wystawiamy w zaledwie 5 minut!

Z raportu Qualifact Finanse MSP 2014 wynika, że wśród zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcy jako najistotniejsze wskazują:

 • pożar,
 • kradzież i wandalizm,
 • zniszczenie lub zalanie mienia, chorobę lub śmierć właściciela / wspólnika. Dlatego też Pakiet ubezpieczeń dla mikro, małych i średnich firm zapewnia kompleksową ochronę zarówno majątku przedsiębiorstwa, jak i zdrowia jego pracowników, dzięki unikalnemu połączeniu:

I. Ubezpieczenia mienia:

 1. od ognia i innych zdarzeń losowych,
 2. od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 3. od wandalizmu (w tym graffiti),
 4. szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia,
 5. sprzętu elektronicznego od szkód materialnych.

II. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 1. ogólnej (delikt + kontrakt),
 2. dostosowanej do działalności poszczególnych firm i branż, m.in.: OC pracodawcy, OC za produkt, OC z tytułu prowadzenia salonu, OC farmaceuty, OC za szkody w przedmiocie usługi, OC weterynarza, OC najemcy ruchomości / nieruchomości, oraz inne.

III. Ubezpieczenia kosztów:

 1. stałych działalności (w razie zaistnienia zdarzenia losowego, śmierci lub trwałej niezdolności do pracy właściciela firmy), takich jak: wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę, koszty dzierżawy, wynajmu lokali, zużytej energii elektrycznej, gazu, wody, abonamentów telefonicznych,
 2. utraty dokumentów niezbędnych do refundacji lekarstw,
 3. rozmrożenia towarów.

IV. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i pobytu w szpitalu,


V. Ubezpieczenia zdrowotnego zapewniającego prywatną, profesjonalną opiekę medyczną.


Trzy najważniejsze walory wyróżniające innowacyjny produkt / usługę:

 1. Kompleksowa ochrona zarówno majątku przedsiębiorstwa, jak i zdrowia jego pracowników – unikalne na rynku połączenie, dzięki któremu masz pewność, że Twój biznes jest dobrze zabezpieczony.
 2. Spokój nawet na 3 lata, który się opłaca – zapewniamy możliwość skorzystania z polis wieloletnich, udzielając przy tym atrakcyjnych zniżek.
 3. Oferty dopasowane do działalności firmy – płacisz tylko za realną ochronę - dokładnie taką, jakiej potrzebuje Twoje przedsiębiorstwo, a proces wystawiania polisy jest sprawny i szybki.

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych – dla mikro, małych i średnich firm. Możliwość wyboru najlepszego zakresu oczekiwanej ochrony spośród aż 12 nowoczesnych elementów, takich jak:

 • AC w formule All risks,
 • praktyczny parasol ochronny gwarantujący utrzymanie zniżek AC i OC po szkodzie,
 • najszerszy zakres ubezpieczenia Assistance z opcją holowania poza granicami RP aż do 1 000 km, organizacją pomocy i pobytu w hotelu lub samochodu zastępczego, wraz z praktycznym łączeniem świadczeń,
 • ochrona szyb – z gwarancją, że szkoda z tego ubezpieczenia nie wpłynie na zniżki bonus-malus w AC,
 • ochrona prawna w kraju i zagranicą,
 • bezpośrednia likwidacja szkody – maksymalnie w ciągu 15 dni,
 • nieodpłatna ochrona z Zielonej Karty,
 • dodatkowa ochrona: ubezpieczenie zdrowotne i następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach AC zapewniamy niezawodną ochronę od wszystkich zdarzeń z opcją naprawy w warsztatach Sieci Partnerskiej, gwarantując m.in.:

 1. pojazd zastępczy tej samej klasy co uszkodzony samochód - na cały okres trwania naprawy!
 2. usługę Door to Door, czyli dostawę pojazdu do Klienta i odbiór po naprawie,
 3. bezgotówkową naprawę w wysokiej klasy serwisie z 3 letnią gwarancję na naprawę,
 4. brak dodatkowych kosztów w przypadku ewentualnej szkody wyrządzonej pojazdem zastępczym!

Trzy najważniejsze walory wyróżniające innowacyjny produkt / usługę

 1. Nowoczesne rozwiązania – praktyczna pomoc w codziennym biznesie w razie wypadku lub awarii samochodu. Na czas naprawy dostarczymy samochód zastępczy we wskazane przez Ciebie miejsce – już w godzinę!
 2. Atrakcyjny system zniżek i bonusów:
  • dla wybranych zawodów, np. prawników, rolników, pracowników medycznych,
  • dla stałych klientów – aż do 90% w wybranym dodatkowym ryzyku,
  • tym większe zniżki, im szerszy zakres ubezpieczenia (m.in. dodatkowe 20% zniżki na AC i 10% na OC zawarte w pakiecie),
  • wraz z ubezpieczeniem pojazdu, w prezencie bon na badania techniczne tego pojazdu.
 3. Sprawna likwidacja szkód – wygodne zgłoszenie szkody według uznania Klienta: przez internet, telefon lub tradycyjnie, a dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów bardzo szybka likwidacja szkody – również przez telefon. Na podstawie zdjęcia ze smartfona Klienta możemy wypłacić odszkodowanie nawet w ciągu 2 dni!

Leasing - nowe samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 tony o wartości do 120 tys. złotych netto Opłata wstępna - 20%, a pozostałą część płatności przedsiębiorca może rozłożyć nawet na 60 miesięcy

Trzy najważniejsze walory wyróżniające innowacyjny produkt:

 1. Leasing dla firm działających zaledwie od 3 miesięcy
 2. Szybka decyzja w kilka minut, w ramach procedury uproszczonej
 3. Minimum formalności – wystarczy oświadczenie leasingobiorcy, nie ma konieczności przedstawiania dokumentów finansowych firmy oraz zaświadczeń z ZUS- u i Urzędu Skarbowego.

Pakiet ubezpieczeń zdrowotnych - dla mikro, małych i średnich firm, pracodawców, którzy chcą zadbać o zdrowie: swoje, swoich pracowników oraz najbliższych członków ich rodzin, a jednocześnie podnieść swą atrakcyjność na rynku pracy.
Pakiet został tak skonstruowany, że wystarczy już 3 pracowników, aby skorzystać z atrakcyjnej składki dla grupy. Wybierając pakiet, przedsiębiorca zapewnia sobie i swoim pracownikom:

 1. prywatną, profesjonalną opiekę zdrowotną,
 2. pokrycie kosztów leczenia w ponad 800 prywatnych placówkach medycznych w całym kraju,
 3. nielimitowany dostęp do konsultacji u lekarzy specjalistów, szerokiego wachlarza badań diagnostycznych, rehabilitacji i wizyt domowych,
 4. poczucie komfortu i wygody w przypadku choroby – bez kolejek, bez skierowań, blisko domu,
 5. możliwość objęcia opieką zdrowotną także pozostałych członków rodziny,
 6. dodatkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i pobytu w szpitalu.

a dzięki temu również:

 • zyskuje pozapłacowy element motywacyjny i lojalność pracowników,
 • podnosi swoją atrakcyjność na rynku jako nowoczesny pracodawca,
 • zwiększa wydajność i efektywność pracy,
 • zmniejsza ryzyko długich zwolnień z powodu choroby/powikłań oraz sytuacji wymagających zastępstwa za osoby nieobecne w pracy.

Trzy najważniejsze walory wyróżniające innowacyjny produkt / usługę:

 1. Komfort i wygoda w korzystaniu z prywatnej opieki medycznej – bezgotówkowo, bez czekania w kolejkach, bez skierowań do specjalistów, bez limitów na świadczenia medyczne, blisko domu.
 2. Produkt atrakcyjny cenowo – składka miesięczna już od 35 zł za osobę w ramach ubezpieczenia dla grup liczących już od 3 pracowników - dodatkowo z możliwością objęcia opieką zdrowotną również członków rodziny pracownika.
 3. Wartość dodana dla pracodawcy – narzędzie ograniczające absencję chorobową wśród pracowników i zwiększające atrakcyjność przedsiębiorcy na rynku pracy.

Obsługa transakcji handlu zagranicznego - unikalny portal internetowy skierowany do klientów planujących ekspansję zagraniczną. Narzędzie jest przeznaczone dla podmiotów, które są zainteresowane importem surowców i towarów, eksportem produktów i usług, ale również inwestycjami bezpośrednimi na zagranicznych rynkach. oprócz podstawowych informacji o poszczególnych krajach pod kątem ich atrakcyjności biznesowej, warunkach handlu na poszczególnych rynkach, walutach, usługach bankowych oraz ewentualnych partnerach handlowych, zawiera dodatkowe funkcjonalności, które są dostępne tylko dla członków specjalnego Klubu.

Wśród głównych korzyści z przynależności do klubu są m.in. webinaria związane z zagadnieniami dotyczącymi handlu międzynarodowego, wirtualne misje handlowe oraz szkolenia prowadzone i certyfikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC).

Trzy najważniejsze walory wyróżniające innowacyjną usługę:

 1. Kompleksowy zakres informacji niezbędnych importerom i eksporterom przy wchodzeniu na nowe rynki
 2. Nowoczesne formy komunikacji z użytkownikami – konferencje online, elementy medium społecznościowego
 3. Unikatowość – jedyne takie narzędzie w Polsce

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu "Wiktoria".Zapisz się na newsletter

© 2018 by RS